Solicitare informații de interes public în baza Legii 544/2001

Persoana responsabilă de prevederile Legii nr.544/2001 în cadrul D.J.EP. Vaslui este doamna Florea Alina-Cristina

Pentru a solicita D.J.EP. Vaslui informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomațiile de interes public, vă rugăm să descărcați formularul-tip pentru solicitarea de informație publică și să-l trimiteți completat la adresa: str. sau prin e-mail la adresa:

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă . În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 de zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă

Reclamaţia administrativă:
– se adresează conducătorului instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public;
– se formulează în termen de 30 de zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.

Plângerea în instanţă:
– se adresează secţiei de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază persoana vătămată în drepturile sale sau în a cărei raza teritorială se află sediul instituţiei publice;
– se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

Descarcă formular