Modalități plată taxe

Plata taxelor și a taxelor speciale se poate face în contul IBAN Cont D.J.E.P. Vaslui – RO22TREZ65621G330800XXXX deschis la Trezoreria Vaslui, Cod fiscal: 17517436

     De asemenea precizăm că plata se mai poate face:
        – prin toate oficiile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română,
        – prin virament la bănci comerciale, în același cont prezentat mai sus.