Taxe

 Potrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 65/16.04.2020,  se stabilesc urmatoarele taxe speciale: 
Nr. crt. TAXA CUANTUM 
1Taxă privind furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor13 RON/persoana verificată