Taxe

 Potrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 83/12.04.2023,  se stabilesc urmatoarele taxe speciale: 
Nr. crt. TAXA CUANTUM 
1Taxă privind furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor15 RON/persoana verificată