Termen de soluționare pentru eliberarea actului de identitate

• Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor . În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor ;

• Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor este de 30 zile de la data depunerii cererii ;

• Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate în care s-a înscris mențiunea privind stabilirea reședinței la nivelul Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor este de 5 zile lucrătoare;

• În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței în actul de identitate într-un termen mai scurt decât cel prevăzut mai sus  (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale etc.), acesta se va adresa conducerii instituției (șefului de serviciu), va depune o cerere și va prezenta documente în susținere, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia .