Prezentare

In conformitate cu prevederile OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr.372/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean Vaslui a procedat la infiintarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui, prin reorganizarea Compartimentului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului Judetean Vaslui si a Biroului Judetean de Evidenta a Populatiei din cadrul Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanelor al judetului Vaslui.

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui, institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, care coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din cadrul judetului Vaslui si activitatea de stare civila exercitata de catre functionarii publici din cadrul primariilor, isi desfasoara activitatea in sediul separat, situat in municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70.

Cont D.J.E.P. Vaslui – RO22TREZ65621G330800XXXX deschis la Trezoreria Vaslui, Cod fiscal: 17517436, necesar persoanelor interesate inclusiv pentru achitarea contravalorii verificarii persoanelor in baza de date , de 12 lei/ 1 verificare persoana , conform legislatiei in vigoare, chitanta se anexeaza la cererea de solicitare a datelor cu caracter personal  si a temeiului legal justificat, conform. Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date .