Acte necesare

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Este important să ştim că acest Regulament ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor. În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru a obţine astfel de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (denumită în continuare R.N.E.P.):

Ce sunt datele cu caracter personal – Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este o persoană care poate fi identificată , direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare , cum ar fi nume, un număr de identificaredate de localizareun identificator online , sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice , culturale sau sociale.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P — Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate( art.6 din Regulamentul (UE) 2016/679), comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

• datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

• datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

• datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;

• datele referitoare la codul numeric personal atribuit.