Viza de reședință

• cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (cerere tip, se semnează în prezența personalului serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor;
Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
• Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
Etrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original si copie xerox). Etrasul de carte funciară trebuie sa fie obtinut cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii.

Documentele care fac dovada adresei de reşedinţă (click):

1. Acte încheiate în condiții de validitate, prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ
2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.

3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului , însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi 2.

– ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de biroul de evidenţă, nu de cetăţean.

– pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

4. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (adeverinţă nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii).

– În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Termen de soluţionare: 

• Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate sau pentru înscrierea vizei de resedință în actul de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor;

• Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor este de aproximativ 10-15 zile lucrătoare;

• În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 10 zile lucrătoare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se va adresa lucrătorului de la ghișeu și va prezenta documente în susținere sau se va adresa conducerii instituției (șefului de serviciu), care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia (extras din Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București).

Denumire fișierMărime fișierDescarcă / vizualizează
 Documentele care fac dovada adresei de resedinta277.53 KB Descarcă
 Anexa 19 – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)36.57 KB Descarcă