Rezultat final concurs

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Direcția Județeană

de Evidență a Persoanelor Vaslui

 

 Nr.960/26.04.2024

 

 

PROCES – VERBAL CU REZULTATE FINALE

 obţinute de către candidați la concursul de recrutare desfăşurat în perioada 22.04.2024 – 25.04.2024 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Compartimentului Asigurare Tehnico-Materială

 

Nr. crt.

Nr. şi data  înregistrării

dosarului de concurs

Rezultatul selecției

dosarelor de înscriere

    Punctajul

obţinut la

proba scrisă

Punctajul obţinut la proba interviu

Punctaj

final

Rezultatul final al concursului

1.

810/04.04.2024

ADMIS

59,50

89,66

74,58

ADMIS

2.

837/09.04.2024

ADMIS

43,60

RESPINS

3.

861/11.04.2024

ADMIS

30,40

 –

RESPINS

 

 

Afişat astăzi 26.04.2024 ora 12,00 la sediul și pe site-ul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui.