Rezultat interviu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Direcția Județeană

de Evidență a Persoanelor Vaslui

COMISIA DE CONCURS

 

 

REZULTAT – PROBA INTERVIU

 la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unice de  

Ø îngrijitor în cadrul Compartimentului Asigurare Tehnico-Materială

 

Nr. crt.

Nr. şi data  înregistrării

dosarului de concurs

Punctajul obţinut la interviu

Punctajul

maxim

cf. legii

Punctajul

minim

cf. legii

ADMIS/ RESPINS

1.

810/04.04.2024

89,66

100

50

ADMIS

 

Notă :

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data afişării la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

 

 

Data afişării:  25.04.2024  ora 10,30

         

 

          

                              SECRETAR COMISIE CONCURS,