Rezultat proba scrisa

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui

COMISIA DE CONCURS

 

  

REZULTAT – PROBA SCRISĂ

    la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unice de  

Ø îngrijitor în cadrul Compartimentului Asigurare Tehnico-Materială

 

Nr. crt.

Nr. şi data  înregistrării

dosarului de concurs

    Punctajul

obţinut la

,,proba scrisă

Punctajul

maxim

cf. legii

Punctajul

minim

cf. legii

ADMIS/ RESPINS

1.

810/04.04.2024

59,50

100

50

ADMIS

2.

837/09.04.2024

43,60

100

50

RESPINS

3.

861/11.04.2024

30,40

100

50

RESPINS

Data afişării: 22.04.2024, ora 15,45

*Notă: Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 Candidații declarați ADMIS (care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 25.04.2024 pentru susţinerea interviului la ora 9,00 la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui din str. Ștefan cel Mare. nr. 70.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

         

          

                              SECRETAR COMISIE CONCURS,