Rezultat interviu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Nr. 29961 / 27.05.2022

LISTA

privind rezultatul  notării interviului la examenul  de  recrutare, pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, organizat in data de 26.05.2022

Nr. crt.NUMAR INREGISTARE DOSAR  CONCURSTOTALpunctaj  obţinutREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.29764/02.05.202290,00ADMIS

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data afişarii la sediul Directiei  Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

Afişată astăzi 27.05.2022, ora 13,00, la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

              S E C R E T A R,

              PARASCHIV LUCIA