Rezultat examen recrutare

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Direcţia Judeţeana de Evidenta a

Persoanelor Vaslui

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Nr. 29954 / 26.05.2022

LISTA

 privind rezultatul  notării probei scrise la examenul  de recrutare,  organizat în ziua de 26.05.2022, pentru funcţia  publica  de execuţie:

  • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului de Evidenta Persoanelor
Nr. crt.NUMAR INREGISTARE DOSAR  CONCURSTOTALpunctaj  obţinutREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.29764/02.05.2022     81,11ADMIS

Contestaţia se depune în termen de 24 de ore de la data afişării la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.

Afişată astăzi 26.05.2022, ora 16,00, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

Interviul se va susţine pe data de 31.05.2022, ora 10.00, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

                                      S E C R E T A R,

             PARASCHIV LUCIA