ANUNT

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

DIRECTIA JUDETEANA

DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

COMISIA DE CONCURS / EXAMEN

Nr. 29870 / 18.05.2022

LISTA

privind rezultatul  verificării dosarului depus  pentru  concursul/examenul de recrutare, organizat în data 26.05.2022, pentru funcţia  publica de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Biroului de Evidenta persoanelor

Nr. Crt.           NUMAR INREGISTARE                DOSAR  CONCURSADMIS / RESPINSMOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.29764/02.05.2022ADMIS

Afişată astăzi 18.05.2022, ora 11,00, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor  Vaslui.  

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 26.05.2022, ora 10.+00, in sala de şedinţe a D.J.E.P.  Vaslui, etaj I.

S E C R E T A R,

PARASCHIV LUCIA