COMUNICAT

PRIVIND ACTELE DE IDENTITATE AL CAROR TERMEN DE VALABILITATE A EXPIRAT IN PERIOADA STARII DE URGENTA/ALERTA

Avand in vedere ca, incepand cu data de 09.03.2022, starea de alerta a incetat, precizam faptul ca valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice, precum si de entitatile private autorizate conform legii se mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de alerta, potrivit dispozitiilor  art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Incepand cu data de 10.03.2022 vor fi reluate toate activitatile pentru care au fost dispuse masuri de suspendare in perioada starii de urgenta/alerta.

In vederea obtinerii unui nou act de identitate valabil, venim cu rugamintea catre cetatenii care detin acte de identitate al caror termen de valabilitate a expirat sa se prezinte/programeze din timp la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care deserveste localitatea de domiciliu, pentru a evita astfel supraaglomerarea acestor servicii.

Pentru informatii suplimentare, cetatenii se pot adresa in mod direct Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor (S.P.C.L.E.P.) care deserveste localitatea de domiciliu/resedinata.

Datele de contact ale celor 5 S.P.C.L.E.P. din judetul Vaslui se gasesc la adresa: https://ep.cjvs.eu/program-de-relatii-cu-publicul .

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui

DIRECTOR EXECUTIV

CEPOI OANA-ANDREEA