Rezultat final 15.12.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Directia Judeteana de Evidenta a

Persoanelor Vaslui

COMISIA DE CCNCURS/EXAMEN

Nr. 32351/21.12.2021

LISTA

         privind rezultatul  final obtinut la examenul  de  recrutare, pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, organizat in data de 15.12.2021

Nr. crt.NUMAR INREGISTARE DOSAR  CONCURSpunctaj  obţinutPROBASCRISApunctaj  obţinutINTERVIUTOTALpunctaj  obţinutREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.3212073,4385,66159,09ADMIS

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data afişarii la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a  Persoanelor Vaslui.  

Afişată astăzi, 21.12.2021, ora 14,00 la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

             S E C R E T A R,

            PARASCHIV LUCIA