Rezultat interviu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Directia Judeteana de Evidenta a

Persoanelor Vaslui

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Nr. 32327 / 20.12.2021

LISTA

privind rezultatul  notării interviului la examenul  de  recrutare, pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, organizat in data de 15.12.2021

Nr. crt.NUMAR INREGISTARE DOSAR  CONCURSTOTALpunctaj  obţinutREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.3212085.66ADMIS

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data afişarii la sediul Directiei  Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

Afişată astăzi 23.11.2021, ora 15,00, la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

                                      S E C R E T A R,

            PARASCHIV LUCIA