Rezultate proba scrisa 15.12.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Directia Judeteana de Evidenta a

Persoanelor Vaslui

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Nr. 3287 / 15.12.2021

LISTA

 privind rezultatul  notării probei scrise la examenul  de recrutare,  organizat în ziua de 15.12.2021, pentru funcţia  publica  de executie:

  • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului de evidenta persoanelor
Nr. crt.NUMAR INREGISTARE DOSAR  CONCURSTOTALpunctaj  obţinutREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.32120     73.43ADMIS

Contestaţia se depune în termen de 24 de ore de la data afişarii la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.

Afişată astăzi 15.12.2021, ora 15,00, la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

Interviul se va sustine pe data de 20.12.2021, ora 10,00, la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

                                      S E C R E T A R,

            PARASCHIV LUCIA