Rezultate proba scrisa

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Directia Judetean

de Evidenta a Persoanelor Vaslui

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 32276 /14.12.2021

REZULTAT – PROBA SCRISA

     la examenul de  promovare in grad profesional, organizat, in data de 14.12.2021, pentru functiile contractuale de executie:

 inspector de specialitate, grad profesional IA – Compartimentul  financiar contabilitate

–  inspector de specialitate, grad profesional IA –  Compartimentul secretariat, juridic

Nr. crt.NUMAR INREGISTARE DOSAR  EXAMEN punctaj  obţinut PROBASCRISAREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.3217487,33ADMIS
23217587,33ADMIS

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişare la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

Afişat astăzi 14.12.2021, ora 15,00, la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

Comunicarea rezultatului final se face in termen de maximum 2 zile lucratoare.

                                      S E C R E T A R,

                PARASCHIV LUCIA