Selectie dosare transfer

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Nr. 32236 / 09.12.2021

ANUNȚ

  privind ocuparea prin transfer la cerere a postului de funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent  la Biroul de Evidența Persoanelor din cadrul Direcției Judeţene de Evidență a Persoanelor Vaslui

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit cereriiFuncţia publică solicitatăRezultatul cererii
 1.32200Consilier, clasa I, grad profesional asistentAPROBATĂ

Afişat astăzi 09.12.2021, ora 13,00.

           DIRECTOR EXECUTIV 

CEPOI OANA-ANDREEA