Selectie dosare concurs 15.12.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

DIRECTIA JUDETEANA

DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

COMISIA DE CONCURS / EXAMEN

Nr. 32204 / 06.12.2021

LISTA

privind rezultatul  verificării dosarului depus  pentru  concursul/examenul de recrutare, organizat în data 15.12.2021, pentru funcţia  publica de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Biroului de evidenta persoanelor

Nr. Crt.           NUMAR INREGISTARE                DOSAR  CONCURSADMIS / RESPINSMOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.32120ADMIS

Afişată astăzi 06.12.2021, ora 15,00, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor  Vaslui.  

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 15.12.2021, ora 10,00, in sala de şedinţe a D.J.E.P.  Vaslui, etaj I.

S E C R E T A R,

PARASCHIV LUCIA