Selectie dosare

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Directia Judeteana

de Evidenta a Persoanelor Vaslui

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 32188 data 03.12.2021

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

la examenul de promovare in grad profesional, organizat în ziua de 14.12.2021 pentru funcţiile  contractuale  de executie:

 – inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Compartimentului financiar-contabil  

–  inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Compartimentului secretariat, juridic

Nr. crt.NUMAR INREGISTARE DOSAR  EXAMENREZULTAT ADMIS / RESPINS
1.32174ADMIS
232175ADMIS

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 14.12.2021, ora 10,00, in sala de sedinte a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Vaslui.  

Afişat astăzi 03.12.2021, ora 11,00 la sediul Directiei Judetene de Evidenta  a Persoanelor Vaslui.  

                                      S E C R E T A R,

                 PARASCHIV LUCIA