Lista selectie dosare

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

DIRECTIA JUDETEANA

DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 32079  / 15.11.2021

LISTA

privind rezultatul  verificarii dosarului depus  pentru  examenul  de promovare in grad profesional, organizat în data 23.11.2021, pentru funcţia  publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Biroului de evidenta persoanelor

Nr. Crt.NUMELE şi PRENUMELEADMIS / RESPINSMOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.31939ADMIS

Afişată astăzi 15.11.2021, ora 13,00 la sediul Drectie Judeţene de Evidenta a Persoanelor  Vaslui.  

Candidatul declarat admis va sustine proba scrisă în data de 23.11.2021, orele 10:00, in sala de şedinţe a DJEP  Vaslui, etaj I.

S E C R E T A R,

PARASCHIV LUCIA

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

DIRECTIA JUDETEANA

DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 32080  / 15.11.2021

LISTA

privind rezultatul  verificarii dosarului depus  pentru  examenul  de promovare in grad profesional, organizat în data 23.11.2021, pentru funcţia  publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Compartimentului informatica

Nr. Crt.NUMELE şi PRENUMELEADMIS / RESPINSMOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.31940ADMIS

Afişată astăzi 15.11.2021, ora 13,00 la sediul Drectiei Judeţene de Evidenta a Persoanelor  Vaslui.  

Candidatul declarat admis va sustine proba scrisă în data de 23.11.2021, orele 10:00, in sala de şedinţe a DJEP  Vaslui, etaj I.

S E C R E T A R,

PARASCHIV LUCIA