Arhive

 • Selectie dosare transfer

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR Nr. 32236 / 09.12.2021 ANUNȚ   privind ocuparea prin transfer la cerere a postului de funcţie publică de execuţie de consilier, clasa…

 • Selectie dosare concurs 15.12.2021

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI DIRECTIA JUDETEANA DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI COMISIA DE CONCURS / EXAMEN Nr. 32204 / 06.12.2021 LISTA privind rezultatul  verificării dosarului depus  pentru  concursul/examenul de recrutare, organizat în…

 • Selectie dosare

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui COMISIA DE EXAMINARE Nr. 32188 data 03.12.2021 REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR la examenul de promovare in grad profesional, organizat în ziua…

 • Anunt promovare

    Nr.  32169 / 26.11.2021 A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 41 alin.(8), 41^1 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a…

 • Rezultat concurs promovare

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui COMISIA DE EXAMEN Nr. 32143 /24.11.2021 LISTA          privind rezultatul  final obtinut la examenul  de promovare in grad profesional, organizat în ziua…

 • Anunt

  Nr. 32116 data 19.11.2021 ANUNŢ      DIRECTIA JUDEŢEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  VASLUI, cu sediul in Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, in baza prevederilor art. 502 alin.(1) lit.c) si ale…

 • Lista selectie dosare

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI DIRECTIA JUDETEANA DE  EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI COMISIA DE EXAMINARE Nr. 32079  / 15.11.2021 LISTA privind rezultatul  verificarii dosarului depus  pentru  examenul  de promovare in grad profesional, organizat…

 • Anunt concurs

   Nr.32053/data 11.11.2021 ANUNŢ DIRECTIA JUDEŢEANA DE EVIDENTA  A PERSOANELOR  VASLUI, cu sediul in Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, in baza prevederilor art. 618 alin. (1) lit.b), alin. (2) si…

 • Anunt promovare

  C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N    V A S L U I DIRECTIA  JUDEŢEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI…

 • Anunț

  INFORMARE: Întârzieri în emiterea cărților de identitate Directia Județeana de Evidență a Persoanelor Vaslui anunță că,  din cauza crizei de plastic, cărțile de identitate aferente cererilor depuse se eliberează cu…