Arhive

 • Program alegeri

  În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, respectiv a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data…

 • Rezultat final concurs

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui    Nr.960/26.04.2024     PROCES – VERBAL CU REZULTATE FINALE  obţinute de către candidați la concursul de recrutare desfăşurat în perioada…

 • Rezultat interviu

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui COMISIA DE CONCURS     REZULTAT – PROBA INTERVIU  la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unice de  …

 • Rezultat proba scrisa

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui COMISIA DE CONCURS      REZULTAT – PROBA SCRISĂ     la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unice de  …

 • Anunt aprobare transfer

  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI DIRECȚIA JIDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VASLUI             ANUNŢ   pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcţiei publice…

 • Selectie dosare inscriere

  COMISIA DE CONCURS Rezultat SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIEREla concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție unice de – îngrijitor în cadrul Compartimentului Asigurare Tehnico-Materială Comisia de concurs anunță următoarele…

 • Anunt

        Nr. 770 /01.04.2024 ANUNȚ Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui organizează concurs conform HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar…

 • Anunt transfer la cerere

  Nr. 744/27.03.2024  DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VASLUI ANUNȚĂ DECLANȘAREA PROCEDURII DE TRANSFER LA CERERE PENTRU UN POST AFERENT UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE ANUNŢ din data de 27…

 • Rezultat final concurs

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui COMISIA DE CONCURS/EXAMEN Nr. 29975/31.05.2022 LISTA          privind rezultatul  final obtinut la examenul  de  recrutare, pentru ocuparea functiei publice de executie de…

 • Rezultat interviu

  CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui COMISIA DE CONCURS/EXAMEN Nr. 29961 / 27.05.2022 LISTA privind rezultatul  notării interviului la examenul  de  recrutare, pentru ocuparea functiei publice de…