Acte normative

Legislatie

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Vaslui, precum si solutionarea problemelor de competenta acesteia sunt:

 1. Constitutia Romaniei;

 2. Ordonanta Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 3. Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr.136/28.01.2004 privind infiintarea si functionarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui;

 4. Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Vaslui si aprobarea organigramei si al statului de functii al personalului din cadrul acesteia;

 5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 6. Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;

 7. Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 8. Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 9. H.G. nr. 112/1997 – privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

 10. Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 11. Hotararea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 12. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, republicata, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

 13. Hotararea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil;

 14. Hotararea de Guvern nr. 1367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

 15. Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

 16. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

 17. Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 18. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 19. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 20. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 21. Legea nr. 53/2003– Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.