Rezultat selectie dosare

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

DIRECTIA JUDETEANA A PERSOANELOR VASLUI

Str.Stefan cel Mare,nr.70, Vaslui , tel 0235.310.116, fax 0235.310.117,email djepvaslui@yahoo.com

COMISIA DE EXAMINARE
Nr. 191 data 18.01.2024

Rezultat SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la examenul de promovare în treaptă profesională pentru funcţia contractuală de execuție:
– muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Asigurare Tehnico-Materială

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen1Rezultatul selecției dosarelor de înscriereMotivul respingerii dosarului
1.184ADMIS

Candidatul declarat „ADMIS” va susține proba scrisă în data de 26.01.2024, ora 09.00, în sala de ședințe a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui.
Afişat astăzi, 18.01.2024, ora 09.00 la sediul și pe site-ul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui.

               SECRETAR, 
           Florea Alina-Cristina

1 Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.