ANUNȚ – Comisia de concurs pentru sef birou, gradul II

COMISIA DE CONCURS

Nr. 30644 / 08.02.2021

LISTA

privind rezultatul  selectiei dosarelor depuse  pentru  concursul  de  promovare in funcţia publica de  conducere, organizat pentru postul de sef birou, gradul II din cadrul Biroului de Evidenta Persoanelor al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vaslui

Nr. Crt.Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concursADMIS / RESPINSMOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1.30584ADMIS
2.30598ADMIS

Candidatii declarati ,,ADMIS’’ vor sustine proba scrisă în data de 16.02.2021, ora 10,00, in sala de şedinţe a Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenta a Persoanelor  Vaslui, etaj I.

Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza cartii de identitate.

Afişată astăzi 08.02.2021, ora 14,30 pe pagina de internet a institutiei.

S E C R E T A R

PARASCHIV LUCIA